LUCRĂTOR ÎN COMERȚ

LUCRĂTOR ÎN COMERȚ

ÎNSCRIE-TE ONLINE!     DOWNLOAD FIȘĂ ÎNSCRIERE!
  • Cod C.O.R./N.C.: 52201.1.1
  • Durata: 360 ore
  • Acreditat: ACREDITAT

Autorizat în condiţiile Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003 și Ordinului nr. 1149/2020 din 16 iulie 2020.

Lucrătorul în comerț se ocupă în principal de comunicarea cu clienții magazinului (punctului de vânzare), organizarea cadrului general de deschidere și închidere a activității magazinului (punctului de vânzare), efectuarea vânzării, încasarea contravalorii mărfii, prezentarea produselor și serviciilor aferente vânzării, promovarea imaginii magazinului (punctului de vânzare), menținerea stocurilor și necesarului de monetar de rezervă, verificarea stocurilor cu vânzările, întocmirea documentelor specifice activității de vânzare, precum și raportarea activității de vânzare.

Competențe profesionale dobândite:

- Asigurarea calității

- Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă

- Aplicarea normelor de igienă, sanitar-veterinare și de protecițe a mediului

- Asigurarea cadrului general de desfășurare a activității punctului de vânzare

- Prezentarea produselor și serviciilor aferente vânzării

- Realizarea vânzării

- Întocmirea situației vânzărilor și raportarea acesteia

- Actualizarea stocurilor de produse

Cui se adreseaza cursul de Lucrator în Comerț?

Cursul se adreseaza persoanelor care au absolvit invatamantul minim obligatoriu si care doresc sa se califice sau sa-si perfectioneze cunostintele in domeniu.

Care sunt avantajele participarii la acest curs?

1. dobandirea de cunostinte noi in domeniul comertului
2. pregatirea profesionala este asigurata de profesori cu experianta teoretica si practica
3. cursul este acreditat, iar diploma este recunoscuta national si international
4. program de curs flexibil

 

Certificare

Certificat cu recunoaştere naţională și internațională.

Pentru recunoasterea internațională a diplomelor, certificatelor de calificare profesională, certificatelor de competențe profesionale obținute în România este necesară apostilarea (tări semnatare ale Convenției de la Haga) sau supralegalizarea. În vederea aplicării apostilei sau a supralegalizării de către organele competente este necesară verificarea autenticitații diplomelor, certificatelor de calificare profesională, certificatelor de competențe profesionale. Verificarea autenticității se face de către instituția emitentă.


ÎNSCRIE-TE ONLINE!     DOWNLOAD FIȘĂ ÎNSCRIERE!

ŞTII MESERIE DAR NU AI CALIFICARE?

ATUNCI te așteptăm sa te prezinți la un test (examen) de evaluare a competențelor profesionale. Evaluarea poate fi aplicată în orice moment chiar dacă nu ai absolvit un curs. Actele se pot transmite în format electronic scanate pe adresa noastră de email sau poze transmise direct pe WhatsApp.

Partenerii noștri