ONLINE! CURS MEDIATOR ȘCOLAR

ONLINE! CURS MEDIATOR ȘCOLAR

ÎNSCRIE-TE ONLINE!     DOWNLOAD FIȘĂ ÎNSCRIERE!
  • Cod C.O.R./N.C.: COR 341905
  • Durata: 1080 ore
  • Acreditat: ACREDITAT

CLICK PE LINKUL DE JOS- VIZUALIZARE AUTORIZAȚIE

autorizatie ALTHERA_Mediator scolar

Autorizat în condiţiile Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003 și Ordinului nr. 1149/2020 din 16 iulie 2020.

Mediatorul şcolar

Mediatorul şcolar acţionează ca agent al comunităţii în relaţie cu şcoala, reprezintă comunitatea în şcoală şi şcoala în cadrul comunităţii. Sarcina principală a mediatorului şcolar este să sprijine participarea tuturor copiilor din comunitate la învăţământul obligatoriu, prin încurajarea implicării părinţilor în educaţia copiilor şi în viaţa şcolii şi prin facilitarea cooperării între familii, comunitate şi şcoală.

Competenţe:

Planificarea activităţii,

Munca în echipă,

Dezvoltarea profesională,

Utilizare PC,

Comunicare,

Rezolvare de conflicte,

Dezvoltarea parteneriatului şcoală-comunitate,

Consilierea familiilor/categoriilor sociale dezavantajate privind rolul şi importanţa şcolarizării copiilor,

Aplicarea practicilor incluzive,

Depăşirea dificultăţilor emoţionale şi comportamentale la copiii cu nevoi speciale,

Asigurarea respectării drepturilor copilului, Promovarea limbii, tradiţiilor şi obiceiurilor comunităţii în şcoală.

Certificare

Certificat cu recunoaştere naţională și internațională.

Pentru recunoasterea internațională a diplomelor, certificatelor de calificare profesională, certificatelor de competențe profesionale obținute în România este necesară apostilarea (tări semnatare ale Convenției de la Haga) sau supralegalizarea. În vederea aplicării apostilei sau a supralegalizării de către organele competente este necesară verificarea autenticitații diplomelor, certificatelor de calificare profesională, certificatelor de competențe profesionale. Verificarea autenticității se face de către instituția emitentă.

Condiții de înscriere:

Carte de identitate;

Certificat de naștere;

Certificat de căsătorie (unde este cazul);

Diplomă de studii (Absolvent  al învățământului liceal, cu diplomă de bacalaureat);

Aviz medical (de la medicul de familie).

Cui ne adresăm?

a) Angajați în sistemul de învățământ de masă și în învățământul special și special integrat:
– educatori, învățători, profesori din școlile de masă;
– profesori și educatori din școlile speciale;
– profesori de sprijin/itineranți, consilieri școlari, logopezi.

b) Angajați ai DGASPC:
– educatori din centre de plasament/apartamente de tip familial;
– asistenți sociali;
– psihologi și psihopedagogi;
– logopezi.

c) membri ai ONG cu activitate în domeniul prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a școlii


ÎNSCRIE-TE ONLINE!     DOWNLOAD FIȘĂ ÎNSCRIERE!

ŞTII MESERIE DAR NU AI CALIFICARE?

ATUNCI te așteptăm sa te prezinți la un test (examen) de evaluare a competențelor profesionale. Evaluarea poate fi aplicată în orice moment chiar dacă nu ai absolvit un curs. Actele se pot transmite în format electronic scanate pe adresa noastră de email sau poze transmise direct pe WhatsApp.

Partenerii noștri