ONLINE! EVALUATOR DE COMPETENȚE PROFESIONALE

ONLINE! EVALUATOR DE COMPETENȚE PROFESIONALE

ÎNSCRIE-TE ONLINE!     DOWNLOAD FIȘĂ ÎNSCRIERE!
  • Cod C.O.R./N.C.: 242405
  • Durata: 180 de ore
  • Acreditat: ACREDITAT
  • Preț: 650 lei/persoană

NOU! Cursurile se desfășoară ONLINE!

Înscrierea participanților se poate face electronic la adresa de e-mail: office@althera.ro sau AICI apăsând butonul ÎNSCRIE-TE ONLINE, cu menționarea cursului pentru care optați si un număr de telefon.

Autorizat în condiţiile Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003 și Ordinului nr. 1149/2020 din 16 iulie 2020.

DESPRE CURS:

Evaluatorul de competenţe profesionale este un specialist cu experienţă recentă de muncă şi/sau de coordonare în ocupaţiile pentru care este desemnat de un centru de evaluare, să efectueze evaluări. Evaluatorul explică şi detaliază candidatului, la cerere, conţinutul şi prevederile standardului ocupaţional ajutându-l să-şi evalueze propria performanţă profesională în raport cu acesta şi să decidă intrarea voluntară în procesul de evaluare.

GRUP ȚINTĂ:

- persoane cu studii superioare interesate să cunoască şi să aplice corect principiile evaluării, să elaboreze şi să aplice instrumente de evaluare;
- specialiștilor care vor să facă evaluare de competenţe profesionale în urma cursurilor de formare profesională, în cadrul centrelor de evaluare sau care vor să facă evaluarea personalului şi a performanţelor în cadrul companiei. 

OBIECTIVELE CURSULUI:

La finalul cursului, participanţii vor dobândi şi dezvolta competenţe cu privire la:

- Aplicarea prevederilor legale referitoare la evaluarea de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe profesionale

- Elaborarea instrumentelor de evaluare (a cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor profesionale),

- Întocmirea documentaţiei necesare autorizării centrului de evaluare

- Gestionarea si administrarea resurselor specifice procesului de evaluare

- Consilierea candidatului privind procesul de evaluare

- Organizarea procesului de evaluare

- Efectuarea evaluării

- Luarea deciziei privind cunoştinţele, abilităţile şi competenţele candidatului

- Înregistrarea și raportarea rezultatelor evaluării

- Verificarea internă a criteriilor minime de performantă pentru autorizarea centrului de evaluare

- Asigurarea calității procesului de evaluare

- Dezvoltarea profesională continuă în domeniul formării si evaluării de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe

FORMATORI:

Bălhuc Katalin și Kovacs Emese sunt autorizați ca Formatori, fiind manageri, evaluatori de competenţe profesionale cu experienţă vastă în formarea profesională. 

DURATA DE PREGĂTIRE: 180 ore

Certificare

Certificate de absolvire cu recunoaştere naţională și internațională.

Pentru recunoasterea internațională a diplomelor, certificatelor de calificare profesională, certificatelor de competențe profesionale obținute în România este necesară apostilarea (tări semnatare ale Convenției de la Haga) sau supralegalizarea. În vederea aplicării apostilei sau a supralegalizării de către organele competente este necesară verificarea autenticitații diplomelor, certificatelor de calificare profesională, certificatelor de competențe profesionale. Verificarea autenticității se face de către instituția emitentă.


ÎNSCRIE-TE ONLINE!     DOWNLOAD FIȘĂ ÎNSCRIERE!

ŞTII MESERIE DAR NU AI CALIFICARE?

ATUNCI te așteptăm sa te prezinți la un test (examen) de evaluare a competențelor profesionale. Evaluarea poate fi aplicată în orice moment chiar dacă nu ai absolvit un curs. Actele se pot transmite în format electronic scanate pe adresa noastră de email sau poze transmise direct pe WhatsApp.

Partenerii noștri