Disable Preloader

Noutăți

APOSTILA

Pentru recunoașterea internațională a diplomelor, certificatelor de calificare profesională, certificatelor de competențe profesionale obținute în România este necesară apostilarea (țări semnatare ale Convenției de la Haga) sau supralegalizarea (țări nesemnatare ale Convenției de la Haga). În vederea aplicării apostilei sau a supralegalizării de către organele competente este necesară verificarea autenticității diplomelor, certificatelor de calificare profesională, certificatelor de competențe profesionale. 
Pentru verificarea autenticității certificatelor de competențe profesionale eliberate de centrele de evaluare autorizate de ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) trebuie să vă adresați Direcției standarde ocupaționale, calificări și atestare din cadrul Secretariatului Tehnic al ANC:

CONTACT ANC:
Adresa: P-ța. Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Intrarea B, etaj 2, cam. 117, Sector 1, 010155 București
E-mail: office@anc.edu.ro
Telefon: +40.21.313.00.50; +40.21.313.00.51

După autentificare trebuie să vă prezentați la Instituția Prefectului care apostilează certificatele.

Recunoașterea calificărilor profesionale dobândite în sistem formal, nonformal și informal la furnizori de formare profesională autorizați/centre de evaluare a competențelor autorizate și/sau alte autorități competente din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European, Confederația Elvețiană, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii și Republica Moldova. Criterii, cereri, model de atestare:

FACEȚI CLICK PE LINKUL DE MAI JOS!

Decizia-nr-408_2021-privind-aprobarea-criteriilor_cererii_modelului-de-atestat-recunoastere

Specimen-Apostila-Haga

 

ŞTII MESERIE DAR NU AI CALIFICARE?

ATUNCI te așteptăm sa te prezinți la un test (examen) de evaluare a competențelor profesionale. Evaluarea poate fi aplicată în orice moment chiar dacă nu ai absolvit un curs. Actele se pot transmite în format electronic scanate pe adresa noastră de email sau poze transmise direct pe WhatsApp.

Whatsapp